проект редакція часопис посилання контакти

3 (13) 2007 липень - вересень
СПЕЦВИПУСК “ПОЛЬЩА–УКРАЇНА” – “КРАКІВ–СІЧЕСЛАВ”

Зміст номера

Колонка головного редактора
СЛОВО БЕЗ КОРДОНІВ
Перекину кладку
Молодіє муза
Поезія
Творча спадщіна
Літературознавство
Наука
Дитяча література
Огляди, рецензії, полеміка
Історія краю
Публіцистика
Через терни до зірок
Скарби рідної мови
Січеслав сміється
Мистецтво
Театр
Музика
Наука


Геннадій ПІВНЯК,

академік НАНУ, ректор Національного гірничого університету (Дніпропетровськ), Почесний доктор Краківської Гірничо-Металургійної Академії,
доктор технічних наук, професор


СПІВПРАЦЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ
З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Й УСТАНОВАМИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Співробітництво Національного гірничого університету з Польщею бере початок з 60-х років минулого сторіччя у рамках наукових обмінів країн РЕВ. Починаючи з середини 80-х ці зв’язки переходять на новий якісний рівень. З березня 1986 року встановлені контакти між фахівцями кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НГУ і фахівцями факультету буріння, нафти і газу Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташиця за такими напрямами:
- академічні обміни викладачами і науковцями;
- видання спільних підручників, монографій і наукових статей у польських і українських видавництвах;
- проведення загальних міжнародних конференцій і семінарів;
- організація виробничих практик для студентів;
- сумісний пошук наукових і освітніх проектів тощо.
Протягом наступних років і до цього часу ці контакти суттєво розширені. Фахівці інституту електроенергетики і інформатики, інституту економіки, будівельного і гірничого факультетів НГУ активно співпрацюють зі своїми колегами з КГМА. Щорічно провідні професори НГУ і КГМА читають лекції польським і українським студентам і аспірантам, для польських студентів організовані виробничі практики і технічні екскурсії на провідних гірничодобувних підприємствах України, приймаються до захисту в спеціалізованих радах НГУ дисертаційні роботи науковців КГМА, впроваджене наукове керівництво докторантами обох університетів.
У Ялті 13-19 вересня 2003 року була проведена перша спільна міжнародна науково-практична конференція “Українсько-Польський Форум гірників”. Цей захід проводився у рамках року Польщі в Україні. Тут були представлені передові досягнення гірничої науки двох країн. Протягом тижня представники гірничодобувного комплексу обговорювали проблеми та ділилися досвідом роботи гірничодобувних підприємств Польщі та України. Було встановлено, що проблеми двох країн досить подібні. Досвід польських гірників та науковців є дуже важливим при вирішенні завдань реструктуризації вугільної промисловості України і її переходу на європейські та світові стандарти управління. Польських колег особливо зацікавили технічні та технологічні рішення проблем гірського тиску при відпрацюванні тонких та дуже тонких пластів. Це дало змогу розробити напрямки спільних науково-дослідницьких робіт із залученням коштів європейських державних і приватних структур. Зокрема, підписано угоду між польськими колегами і спеціалістами НГУ про видобуток корисних копалин з морських глибин.
Науковці НГУ щорічно беруть участь у роботі Міжнародної конференції „Школа підземної розробки”, яка проводиться на базі КГМА.
Реалізуються низка вагомих домовленостей щодо обмінів студентами та викладачами, проведення стажувань для аспірантів та молодих науковців, реалізації спільних проектів. Розроблена детальна програма співробітництва у різноманітних сферах діяльності, започатковано нові освітні проекти для українських студентів для отримання магістерської підготовки у галузі економіки, менеджменту та гірничих технологій.
У 2007 р. вперше проходили практику студенти електротехнічних спеціальностей на виробничих площах фірми “ДАКПОЛ” (м. Варшава) та підприємств-партнерів за рахунок приймаючої сторони.
У жовтні-листопаді 2007 р. заплановане проведення у Кракові «круглого столу» для опрацювання стратегії участі обох університетів в загальноєвропейських науково-освітніх програмах.
У червні 2007 компанія “Сурпак Майнекс”, яка є європейським лідером у розробці програмних продуктів з проектування шахт і рудників, безкоштовно передала комп’ютерне програмне забезпечення двом факультетам НГУ (гірничому і будівництва).
За 2000-2005 роки видані монографії з проблем сучасної інформатики (автори Г.Півняк та Р.Тадеушевич), спільний підручник із геомеханіки для українських та польських студентів (автори О.М. Шашенко та Т. Майхерчик), монографії і підручники з проблем буріння глибоких свердловин (автори Г.Півняк, М.Дудля та ін.).
За роки співробітництва сім професорів Краківської гірничо-металургійної академії обрані почесними професорами і докторами Національного гірничого університету. У травні 2006 ректор КГМА Антоній Тайдусь, Почесний доктор НГУ, і ректор НГУ Геннадій Півняк, Почесний доктор КГМА, підписали угоду щодо взаємного визнання дипломів про вищу освіту між двома університетами.
Почесний доктор КГМА, ректор НГУ академік Г.Г. Півняк нагороджений престижною медаллю “За успіхи в навчанні і вихованні молоді”. Такою же нагородою відзначений професор кафедри техніки розвідки корисних копалин гірничого університету М.А. Дудля, який є також є дійсним членом Польської академії інженерних наук.
У 2007 році сертифікатами Вченої Ради КГМА відзначені сумісні наукові дослідження у галузі геомеханіки проф. О.Шашенка, О.Сдвижкової, Т.Майхерчика.
На підставі договору про науково-технічне співробітництво між Інститутом оптоелектроніки Військово-технічної академії Польщі (м. Варшава) фахівцями кафедри будівельних геотехнологій і геомеханіки у 1998-99 роках проводилися експериментальні і теоретичні роботи в галузі взаємодії лазерного випромінювання з хімічно активними речовинами. Разом з Інститутом оптоелектроніки в рамках програми НАТО “Наука заради світу” отримано грант на виконання спільного проекту “Лазерне ініціювання швидких хімічних реакцій у конденсованих середовищах”. З 2007 року за ініціативою польської сторони ці дослідження поновлені.
З 2001 року Національний гірничий університет прийнятий партнером у польсько-американсько-український Консорціум по удосконалення бізнесу-утворення в Україні СЕUМЕ.
З 2004 року Національний гірничий університет є членом європейської мережі гірничо-металургійних та нафтогазових університетів, координатором якої виступає ТУ КГМА.
З 2006 року Національний гірничий університет разом з Краківською гірничо-металургійною академією виступають фундаторами у міжнародному проекті по створенню Міжнародного гірничого університету на базі провідних технічних університетів світу.
Після підписання у 2003 р. договору про співробітництво між Інститутом економіки НГУ і Вищою банківською школою м. Вроцлава були реалізовані наступні заходи:
? участь фахівців ІЕ НГУ у науковій конференції Вищої банківської школи (щорічно, з жовтня 2003 р.);
? участь викладачів і студентів ІЕ НГУ у міжнародної тренінговій програмі “Кузня менеджерів” ВБШ (щорічно, з травня 2004 р.);
? участь фахівців ВБШ у науковій конференції ІЕ НГУ (щорічно, з червня 2004 р.);
? участь викладачів і студентів ВБШ у міжнародній студентській конференції “Школа лідерства” (щорічно, з вересня 2004 р.);
? академічні обміни викладачами для читання лекцій (постійно);
? організація з 2008 року програми отримання освіти на рівні магістрів студентами НГУ у Вроцлаві за узгодженими навчальними планами.
Кошти для проведення таких заходів забезпечують польські донори Вишеградського фонду.
Проведення спільних міжнародних конференцій та академічних та наукових обмінів дало можливість більш тісно співпрацювати із представниками науково-дослідних інститутів.
У березні 2001 р. підписана угода про співробітництво між гірничим університетом і Центром механізації гірництва КОМАG (м. Глівіце). Згідно з угодою відбувається перспективне співробітництво в галузі впровадження науково-дослідних і проектних робіт, обмін науково-технічною інформацією, виконується пошук можливостей взаємодії з українськими і польськими партнерами на умовах ринкових відносин.
З 2004 року відбуваються дружні наукові та ділові стосунки між окремими кафедрами НГУ та відповідними підрозділами Інституту управління мінеральною сировиною та енергетикою Польської академії наук у Кракові. Для науковців НГУ виділяються гранти на стажування (доц. Дичковський).
За ініціативою Центру Українсько-Польського співробітництва у вересні 2005 року підписано договір про співпрацю між НГУ і Головним Інститутом Гірництва Польщі (м. Ка-товіце), що передбачає сумісний пошук і виконання проектів за європейськими програмами, а також залучення фахівців НГУ до виконання наукових робіт ГІГ. Як результат такої співпраці почав реалізовуватися з липня 2007 р. перший проект з підземної газифікації вугілля, який фінансується Європейським фондом вугілля і сталі. Зараз ведеться підготовка для отримання наступного проекту з безпеки ведення підземних робіт.
З огляду на взаємний інтерес українських і польських наукових і ділових кіл, а також міждержавні угоди між Україною і Польщею про співробітництво в сферах освіти, науки і культури, у Національному гірничому університеті у 2000 році створений Центр українсько-польського співробітництва, одним із головних завдань, які він вирішує, поряд з вивченням польської мови і культури, є створення інформаційно-ресурсної бази з максимальним використанням наукового потенціалу Національного гірничого університету для поширення інформації серед вузів України.
На базі Центру українсько-польського співробітництва з лютого 2005 року проводяться курси польської мови із видачею сертифікату двох вищих навчальних закладів: Національного гірничого університету та Краківської гірничо-металургійної академії. Керівник Центру доц. Дичковський у 2006 р. отримав найвищий сертифікат Польщі щодо рівня його знання польської мови.
У червні-липні 2006 р. група студентів НГУ на чолі з доц. Дичковським Р.О. перебувала з робочим візитом в ТУ КГМА, а весною 2007 р. відбувся аналогічний візит студентів гірничого факультету ТУ КГМА до НГУ. Такі зустрічі стають звичними.
Діяльність Центру українсько-польського співробітництва забезпечує притік молодих людей з Польщі на навчання в аспірантурі НГУ, активізувалась робота по отриманню грантів на стажування, опрацюванню наукових і освітніх проектів.
Таким чином, партнерські відносини між НГУ та освітніми і науково-дослідними установами Польщі мають чітко виражену тенденцію до розширення, кількість сумісних проектів і особистих контактів зростає, ефективність такої співпраці дає позитивні результати.
Вітаємо спецвипуск журналу «СІЧЕСЛАВ», присвячений українсько-польським літературним та мистецьким зв’язкам. Так тримати!

Дніпропетровськ, 27 липня 2007 року.


Від редакції журналу:
Січеславці вітають високошановного Геннадія Григоровича Півняка з 25 –літтям його ректорства. За чверть століття цей найстаріший навчальний заклад міста став одним із провідних вузів України за високим рівнем кваліфікації його випускників та потужним рівнем розвитку наукових досліджень. Зичимо Батькові гірняків і покровителю мистецтв, провідному вченому і блискучому лекторові міцного здоров’я, успіхів, нових наукових злетів! Vivat academia, vivat, professores!


13

© Січеслав 2004–2007