проект редакція часопис посилання контакти

3 (9) 2006 липень - вересень

Зміст номера

Колонка головного редактора
Проза
Поезія
Перекину кладку
Суспільство
Літературознавство
Огляди, рецензії, полеміка
Скарби рідної мови
Через терни до зірок
Спілчанська толока
Мистецтво
Січеслав сміється
Музика
СКАРБИ РІДНОЇ МОВИ


Олекса ВУСИК
автор “Словника українських синонімів”

ГОВОРИТИ, СКАЗАТИ…

Говорити, сказати, агакати, агукати (немовля), агусяти (до немовляти), агуськати, акати, атожкати, базікати. Балабаїти, балабонити, балабосити, балабошити, балагурити, балалайкати, балакати, баляндрасити, барабанити (відбарабанив вірш), баранчати, барашкувати, басити, басувати, баяти, бовкати, бекати, бекати-мекати, белебенити, белендіти, блевузнити, блеяти, бовкати, болботати, болботіти, болобонити, бубнити, бубніти, бубоніти, буботати, буботіти, бухтіти, варзякати, варнякати, варнячити, векати (про німих), верзти, верзюкати, верзякати, вернячити, виголошувати, виговорювати. Виказувати, викобдзенькувати, вимовляти, виповідати, виронити (про слово), висказуватися, висловлюватися, витіювати, витійствувати, вихриплювати, відбривати, відворковувати, відгукуватися, відзиватися, відмуркуватися, відповідати, відрікати, відрубувати, воркотати, воркотіти, воркувати, вуркотіти, галахкотати, налайкотіти, галайкати, галакати, галамагати, галдикати, галдіти, гаркавити. гарчати, лелготіти (не по-нашому), глаголити, гласити, гомоніти, городити, губошльопити, гугнити, гугнявити, гудіти, гумкати, гумкотіти, гундикати, гундосити, гунявити, густи, гуторити, дейкати, декламувати, джерготати, джерготіти, джеркотати, джеркотіти, дзвяньгати (говорити плаксиво), дзекати (про білорусів), дзигорити, дзижчати, дзявуліти, диркотати, диркотіти, дискутувати, диспутувати, добалакуватися, договорюватися, долдонити, егекати, жебоніти, жеркотати, жеркотіти, забалакуватися, заїкатися, заникуватися, затуркувати, затюкувати, зацитькувати, зудіти, інтимнічати, каверзякати, какати (від російського «как»), каламбурити, калантарити, казати, калякати, каркати, квохтати, киргикати, кирготати, кирготіти, краснобаїти, курзо-верзюкати, лепетати, лопотати, лялякати, ляскотати, ляскотіти, лящати, мамляти, мамрати, марнословити, медословити, мемекати, мимрити, миркати, миркотати, миркотіти, мнякати, мовити, мовляти, молоти, момотати, момотіти, москотати, москотіти, мрукати, мугукати, мудрагелити, мудракувати, муркати, муркотати, муркотіти, мурмотати, мурмотіти, мурчати, набурмотувати, натуркувати, нашіптувати, недорікувати, обзиватися, огризатися, озиватися, окати, описувати (словами), оповідати, ораторствувати, ословлюватися, паркотати, паркотіти, пасталакати, патякати, пащекувати, перебалакувати. перебалакуватися, перебаранчати, переговорювати, переговорюватися, перекривляти, перемовлятися, перефразовувати, перешіптуватися, писклявити, пищати, підбріхувати, підказувати, підтакувати, плескати, плести, плямати, плямкати, побрехенькувати, повідувати, повістувати, поговорювати, погомонювати, подейкувати, порощати, потакувати, правити (про що), приговорювати, приказувати, примовляти, провадити (далі), проголошувати, промовляти, прорікати, просторікати, просторікувати, прохоплюватися, пустомелити, пустословити, пшекати (про поляків), пшикати (т. с.), ректи, розбазікувати, розбалакувати, розводитися (багато говорити), розглагольствувати, роздабарювати (ірон.), роздебендювати, розжовувати, розказувати, розмовляти, розпатякувати, сверготіти, секретничати, сичати, скавуліти, скавучати, сказувати, сквернословити, скрекотати, скрекотіти, слебезувати, слебізувати, слюнявити, сокоріти, сокотати, сокотіти, спікати (про англійців), такати, талабанити, талабонити, талалайкати, талалакати, талдичити, таляпати, тарабанити, тарабарити, тараракати, тараторити, твердити, теленькати, телепкати, теревенити, теремкотати, теремкотіти, тикмикати, тиририкати, тирликати, тирличити, товкмачити, товкти, товкувати, толкувати, толобонити, торорочити, тороточити, торочити, торохкотіти, торохтіти, тралялякати, триндикати, триндичити, триндіти, тріпатися, тріскотіти, трубити, туркати, туркотати, туркотіти, турувати, турчати, фафрати, філософствувати (ірон.), фірчати, фолькотати, фолькотіти, форкати, форкотати, форкотіти, хавкотати, хавкотіти, хамаркати. Хамкотати, хамкотіти, харамаркати, хилити (до чого), хрипіти, цваркати, цвенькати, цвікати, цвірготати, цвірготіти, цвірінькати, цвіріньчати, цвіркати. Цвіркотати, цвіркотіти, чеберчати, чебурчати, чурукати, шавкати, шавкотіти, шамкати, шамкотати, шамкотіти, шамотіти, шамрати, шварготати, шварготіти, швандрикати, шегерявити, шекерявити, шекеряти, шепелявити, шепотати, шепотатися, шепотіти, шепотітися, шептатися, шикати, шипіти, шкабарчати, шкирготати, шкирготіти, шокати, шпрехати (про німців), штокати (рос)., шушукати, шушукатися, щебетати, щокати, язикувати, якати, янчити.


10 9 8 7

© Січеслав 2004–2007